|

xu weizhou 解锁国风时尚大片 国彩琉璃显少年风采

Facebook twiter Tumblr Reddit Google+ comment

近日, Xu Weizhou 作为“紫禁600仍少年”首席见证官登《瑞丽服饰美容》11月刊封面。该组大片在故宫拍摄,红墙黄瓦间感受历史气韵,国彩琉璃前尽显少年风采,东方情愫与时尚潮流碰撞,展现不一样的国之少年。据悉,由 Xu Weizhou 领衔主演的电视剧《 亲爱的麻洋街 》、《荣耀乒乓》也将于近日播出,期待演员 Xu Weizhou 给大家带来不一样的角色体验。 

 Xu Weizhou 1.jpg

 Xu Weizhou 2.jpg

 Xu Weizhou 3.jpg

 Xu Weizhou 4.jpg

 Xu Weizhou 5.jpg

 Xu Weizhou 6.jpg

 Xu Weizhou 7.jpg

 Xu Weizhou 8.jpg

 Xu Weizhou 9.jpg

No comment yet.